Bornholms Kulturuge 2016

Fraktur - Skriften på Væggen

Dialog-udstilling mellem BANKEN, Gudhjem og R2 Galleri, Svaneke

Fracture - The Writing on the Wall

Dialogue exhibition between BANKEN, Gudhjem and R2 Galleri, Svaneke

”Fraktur - Skriften på Væggen” kan udlægges som “klar tale” og det er det

Jo Dam Kærgaard, BANKEN, og Stig Rex Thomsen, R2 Galleri, har indbudt

5 kollegaer til. At fortolke dette års tema for Bornholms Kulturuge: BRUD, som noget alle kan forholde sig til.

Udstillingerne er processuelle, det vil sige, at de bygges op i forløbet. Det blev sidste år afprøvet i R2 Galleri med Den 6. Sans. Publikum viste stor interesse for at kunne følge med i, hvordan de enkelte kunstnere arbejdede med deres udtryk frem til de endelige værker og Kulturugen gav projektet en rosende evaluering.

I år vil hver af de deltagene kunstnere arbejde to steder, det vil sige mindst én dag i BANKEN i Gudhjem og én dag i R2 Galleri i Svaneke. Det er helt op til hver enkelt kunstner, hvad de vil byde ind med, men der er lagt op til en god dialog mellem kunstnere og publikum, kunstnerne indbyrdes og ikke mindst mellem de to udstillingssteder.

Åbent/ opening hours:

18. – 24. september 2016 – kl. 13-17